OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

1 Ehtojen hyväksyminen ja sovellettava laki

Käyttämällä, selailemalla internet-selaimella tätä palvelua ("Palvelu" tai "Sivusto") sitoudut noudattamaan näitä ehtoja ("Ehdot") ja kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on oikeus hyväksyä nämä käyttöehdot omasta tai edustamansa tahon puolesta. Jos jokin näiden Ehtojen osa on pätemätön minkään lain, säännön, asetuksen minkään viranomaisen määräyksen tai tuomioistuimen lopullisen päätöksen kanssa, tällainen pätemättömyys ei vaikuta täytäntöönpanokelpoisuuteen sopimusehtojen osalta.

Jos et hyväksy näitä ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää tätä sivustoa tai palvelua.

Sinun ei ole velvollisuutta toimittaa henkilökohtaisia tietoja, mutta niiden toimittamatta jättäminen saattaa estää sinua käyttämästä tiettyjä toimintoja.

Yksittäisiin asiakirjoihin tai kohtiin tällä sivustolla tai palvelussa voidaan soveltaa lisäehtoja, jotka selviävät näistä kyseistä asiakirjoista tai kohdista.

Tämän sivuston ja palvelun tuottaa ja sitä Lumi Interactive Oy, jonka kotipaikka on Suomessa. Avaamalla tämän sivuston tai käyttämällä palvelua hyväksyt, että Suomen lakia sovelletaan tämän sivuston tai palvelun käytössä. Lumi Interactive Oy ei vastaa siitä, että tämän palvelun tai sivuston sisältö on sallittua Suomen ulkopuolella. Ne, jotka käyttävät tätä sivustoa tai palvelua Suomen ulkopuolelta, tekevät niin omalla vastuullaan ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta. Käyttäjä hyväksyy, että Lumi Interactive Oy voi oman harkintansa mukaan kieltää tai estää tämän sivuston tai palvelun käytön milloin tahansa.

2 Palvelun tarkoitus

Palvelu on tarkoitus hyvinvoinnin edistäminen. Lumi Interactive Oy tarjoaa palvelut vain informaatioksi. Palvelu tarjoaa Käyttäjälle tuotesuosituksia ja mainoksia kolmansilta osapuolilta. Käyttäjä hyväksyy näiden vastaanottamisen.

Käyttäjä hyväksyy, että tietoja voidaan hyödyntää myös, jotta käyttäjää muistutetaan ja tiedotetaan Lumi Interactive Oy palvelusta. Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että tietoja käytetään palvelusta annettavaan informaatioon tai sellaisten kolmansien osapuolten tuotteiden ja/tai palvelujen suosittelemiseen, jotka voisivat sopia käyttäjälle. Käyttäjää voidaan muistuttaa päivittämään esimerkiksi kuntoilutietoja. Tämän suostumuksen tarkoituksena on mahdollistaa parempi ja henkilökohtaisempi palvelu.

Palvelu ei sisällä tai muodosta lääketieteellistä hoitoa tai hoitosuositusta, eikä sitä pidä sellaisena tulkita. Palvelu ei vastaa terveydenhoidon ammattilaista, eikä se eivätkä sen valmentajat tarjoa terveyspalveluita tai lääketieteellisiä neuvoja tai hoitosuosituksia. Palvelu ei ole terveydenhoidon laite, eikä sitä saa käyttää yksin tai yhdessä terveydenhuollon laitteiden kanssa hankkimaan tietoja fysiologisten tilojen, terveydentilan, sairauksien tai synnynnäisten epämuodostumien havaitsemiseksi, diagnosoimiseksi, valvomiseksi tai hoitamiseksi.

3 Tietojen omistusoikeus

Käyttäjä omistamaa palveluunsa toimittamat tiedot. Tieto, joita ei ole kytketty käyttäjään, tai anonymisoidaan, kuuluu Lumi Interactive Oy:lle.

4 Käyttäjän toimittamat tiedot

Käyttäjä vastaa henkilökohtaisten tietojensa oikeellisuudesta.

Kaikki tiedot tai aineisto, joka toimitetaan Lumi Interactive Oy:lle tämän sivuston tai palvelun kautta tai sähköpostitse katsotaan olevan ei-luottamuksellisia. Käyttäjä hyväksyy, että aineistossa ja viesteissä ei ole sellaista, joka on laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, että tekee parhaansa poistaakseen mahdolliset virukset tai muut haitalliset ominaisuudet ennen aineiston lähettämistä, ja että käyttäjä omistaa tai muutoin omaa rajoituksettoman oikeuden antaa tiedot Lumi Interactive Oy:lle. Lumi Interactive Oy:llä ei ole velvollisuutta pidättyä aineiston julkaisusta tai muuten vapaasta käytöstä mihinkään tarkoitukseen näiden käyttöehtojen rajoissa. Lumi Interactive Oy:llä on vapaasti oikeus käyttää sisältöä ja materiaalia, mukaan lukien ideat, keksinnöt, tekniikat, tai tietotaito, mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien toiminnan kehittämiseen, tuotteiden ja/palveluiden valmistukseen, myyntiin tai markkinointiin, ilman korvausta käyttäjälle. Käyttäjä sitoutuu olemaan ryhtyä oikeustoimiin Lumi Interactive Oy:tä kohtaan käyttäjän lähettämään aineistoon liittyen. Käyttäjä sitoutuu vastaamaan ja hyvittämään taloudellisesti Lumi Interactive Oy:lle jos jokin kolmas osapuoli ryhtyy toimiin Lumi Interactive Oy:tä kohtaan käyttäjän toimittaman aineiston perusteella. Lumi Interactive Oy ei voi tarkastaa käyttäjien lähettämää aineistoa. Lumi Interactive Oy ei ole vastuussa käyttäjän toimittaman aineiston sisällöstä ja niihin sisältyvistä tiedoista, eikä niiden totuudenmukaisuudesta tai tarkkuudesta. Lumi Interactive Oy voi milloin tahansa harkintansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

5 Käyttörajoitukset

Sisällön tekijänoikeus © on Lumi Interactive Oy:llä. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältö on suojattu tekijänoikeuslailla, kansainvälisillä sopimuksilla ja olemassa olevalla kansallisella lainsäädännöllä. Kopiointi (joko yhdistämällä tai millä tahansa muulla menetelmällä), jakaminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missään muodossa ilman kirjallista etukäteistä lupaa Lumi Interactive Oy:ltä on kiellettyä lukuun ottamatta seuraavaa: on hyväksyttyä näyttää, tulostaa tai tallentaa osia materiaalista eri sivuston kohdista kun se on puhtaasti omaan ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjä ei saa kuitenkaan muuttaa tai poistaa sivustolla tai palvelussa olevia omistusoikeutta tai tekijänoikeuksia koskevia tietoja.

Käyttäjä ei saa käyttää palvelun sisältöä terveydenhoidon laitteena.

6 Immateriaalioikeudet

Kaikki tuotenimet ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä, joiden omistaja on Lumi Interactive Oy. Muut tuotenimet tai tavaramerkit voivat olla kauppanimiä tai tavaramerkkejä kolmansille osapuolille. Palvelun käyttämisellä ei ole myönnetty, epäsuorasti tai muuten, lisenssiä tai oikeutta käyttää mitään sivustolla esiintyvää tuotenimeä tai tuotemerkkiä.

7 Muutokset, oikeus siirtää liiketoiminta tai sen osa

Lumi Interactive Oy voi muuttaa tai poistaa palvelun sisältöä kokonaan tai osittain milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Lumi Interactive Oy voi muuttaa näitä käyttöehtoja päivittämällä tätä sivustoa. Käyttämällä tätä sivustoa tai palvelua, suostut sitoutumaan myös näihin muutoksiin.

Lumi Interactive Oy:llä on oikeus siirtää sivustoa tai palvelua koskeva liiketoiminta kokonaan tai osittain yhtiölle, joka jatkaa sivustoa/palvelua koskevaa liiketoimintaa kokonaan tai osittain.

8 Kolmannen osapuolen linkit, evästeet

Yrittäessään tarjota lisäarvoa käyttäjälle, Lumi Interactive Oy voi valita erilaisia kolmannen osapuolen sivustojen linkkejä tästä sivustosta. Siirtyessäsi tällaisen kolmannen osapuolen sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä kyseisen sivuston käyttöehdot ennen tämäntyyppisten sivuston käyttöä. Hyväksyt myös, että vaikka kolmas osapuoli olisi tekemisissä Lumi Interactive Oy:n kanssa, Lumi Interactive Oy ei valvo näitä kolmansien osapuolten sivustoja ja ei voi ottaa mitään vastuuta niissä luodun tai julkaistun aineiston osalta.

Kun avaat tämän sivuston, meidän palvelimme voi liittää pienen tiedoston kiintolevylle tai selaimelle - evästeen. Tieto siitä miten ja milloin sivustoa/palvelua käytetään, auttaa meitä parantamaan tätä sivustoa. On tärkeää huomata, että evästeet ovat turvallisia. Niitä ei voi käyttää kuljettamaan virusta, ja niillä ei kerätä eikä niihin tallenneta henkilötietoja. Jos et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat ilmoituksen silloin, kun eväste on asennettu, voit määrittää Web-selaimen toimimaan näin, jos selain sen sallii.

9 Vastuuvapaus

Lumi Interactive Oy tarjoaa tämän sivuston/palvelun ja sen sisällön "sellaisenaan" ja "kuten saatavilla" eikä vastaa sen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä muiden siihen liittyvien tai linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Lumi Interactive Oy ei vastaa palvelun/sivuston sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Lisäksi Lumi Interactive Oy ei vastaa siitä, että tämä sivusto/palvelu on keskeytymätön tai virheetön, tai että viat korjataan tai että tämä sivusto tai palvelin, joka tekee nämä sivut on aina saataville, eikä siitä, jos sisältäisivät viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

Huomaa, että sivuston/palvelun tiedot, ehdotukset tai suositukset eivät voi terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvoja.

10 Vastuunrajoitus

Lumi Interactive Oy ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä ja liiketoiminnan keskeytyksestä, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä ei voi käyttää tätä sivustoa.

Lumi Interactive Oy ei ole vastuussa mistään vahingoista jos sivustoa/palvelua on käytetty terveydenhoidon laitteena yksin tai yhdessä muiden palveluiden tai laitteiden kanssa.

Palvelun/sivuston kautta saadut kolmansien osapuolten mielipiteet, neuvot, lausunnot tai muu tiedot, esimerkiksi ruoka-, ravitsemus- ja liikunta-aiheiset, ovat yksin näiden kolmansien osapuolten vastuulla.

11 Kuvaus henkilörekisteristä

Kuvaus henkilörekisteristä löytyy tästä linkistä tai lumitools.fi/privacypolicy

Copyright © Lumi Interactive Oy 2016. Kaikki oikeudet pidätetään.

×